Obchodní oddělení

Náhodný snímek
Panel klienta
Motto FINYS-Finanční Assistent

FINYS - Finanční Asistent

FINYS - Finanční Asistent je specializovaný software na tvorbu finančních plánů, který je první svého druhu na českém trhu. Program vyniká svou jednoduchou a propracovanou ergonomií, přesnými a komplexními výpočty a příjemným vzhledem výsledných dokumentů. Dlouhodobým cílem tohoto projektu je rychle a jednoduše pomáhat uživatelům v rozhodování při výběru finančních produktů a plánování finanční budoucnosti.

Program je určený především pro finanční poradce k úspoře času v každodenním pracovním nasazení, zkvalitnění jimi poskytovaných služeb a zvýšení zisku. Vhodný je také pro běžné uživatele, kteří chtějí mít své finance přehledně a pevně pod kontrolou. FINYS je velmi užitečný pomocník při spoření a investování, při výběru úvěru nebo hypotéky, při plánování starobního důchodu a v dalších situacích. Přínosný je také při kontrole výhodnosti již uzavřených smluv, porovnání s novější nabídkou finančního trhu nebo jinými finančními produkty.

FINYS svému uživateli poskytuje komplexní a přesné informace o daných finančních produktech, které jsou sestaveny v přehledných tabulkách a grafech. Uživatel se dozví kompletní předpokládaný průběh vývoje daného produktu v celé jeho délce, souhrnné informace o nákladech, předpokládaném zisku, výši státní podpory, úlev na dani a další důležité hodnoty. K dispozici jsou výpočty stavebního spoření, úvěru ze stavebního spoření, hypotéčního úvěru, penzijního připojištění, investic a dalších. Díky možnosti porovnání několika variant či nabídek daného produktu umožňuje uživateli snadné hodnocení výhodnosti a výběr nejvhodnějšího řešení.

Finanční plán je automaticky zkompletován do jednoho přehledného dokumentu, který je připravený pro tisk. Nabízí se zde i jednoduchá úprava vzhledu, stylu a obsahu plánu. Tyto funkce ocení zejména finanční poradci, kteří si tak mohou upravit vzhled plánu do firemních barev. Výsledný plán je možné přiložit k dalším podkladům připravovaných pro své klienty.

Propracované uživatelské rozhraní nabízí přehledné informace o stavu finančního portfolia, zúčastněných klientech a jejich produktech. Pomocí FINYS je jednoduché vytvořit a srovnat více variant finančního plánu pro skupiny klientů či jednotlivce. Z vložených údajů o klientech a jejich finančních produktech je pouhým jedním kliknutím vypočítáno a sestaveno kompletní finanční portfolio. Sestavený finanční plán je pak možné jednoduše stylově a obsahově upravit.

FINYS je ojedinělý a velmi praktický software, který Vám za příznivou cenou dokáže mnohem více uspořit nebo vydělat. Při používání FINYS je sestavení finančního plánu otázkou pár minut a několika kliknutí myší. Výsledkem je dokument, který je přitažlivý nejen obsahem, ale i vzhledem. Vysoká dostupnost a rychlé použití z tohoto programu děla velmi užitečný nástroj, který je k dispozici téměř okamžitě a vždy, když potřebujete spolehlivé informace o finančních produktech.

Co všechno s sebou přináší?

 • Rychle sestavené finanční portfolio pro klienta, skupinu klientů nebo rodinu.
 • Srovnání více variant finančních plánu a jejich zhodnocení.
 • Výpočet stavebního spoření, úvěru ze stavebního spoření, hypotéčního úvěru, investic, fondů, půjčky, spořících účtů, termínovaných vkladů a dalších produktů českého trhu.
 • Výpočty jsou ve formě přehledných tabulek a grafů, doprovázeny zhodnocujícími informacemi o produktu ve formě poměru mezi celkovými náklady a předpokládaným ziskem, státních dotací, úlev na dani a další.
 • Jednoduchá úprava a přizpůsobení výsledného plánu požadavkům uživatele obsahem i vzhledem. Nabízí se například možnosti schování nepotřebných nebo zvýraznění klíčových položek a údajů, nastavení barevného schématu plánu atd.
 • FINYS je nezávislá finanční kalkulačka, která pomáhá ušetřit čas i peníze svému uživateli za více než příznivou cenu. Dosažené úspory nebo zisk z používaní FINYS převýší jeho pořizovací cenu až 500 krát.
Nasloucháme zákazníkům
Nasloucháme zákazníkům

FINYS je nástroj pro Vás, proto nasloucháme každé připomínce, nápadu i kritice. Všechno postupně analyzujeme a věcné záležitosti realizujeme. Aplikace je mladá a její vývoj poměrně rychlý. Budeme rádi, když se přidáte.

Uživatelská podpora zdarma
Uživatelská podpora zdarma

Veškerá telefonická, emailová nebo icq podpora je po dobu trvání zakoupené licence zdarma. Vaše otázky a problémy Vám vždy pomůže řešit náš tým uživatelské podpory.

Aktualizace aplikace zdarma
Aktualizace aplikace zdarma

Aktualizace aplikace vychází několikrát měsíčně a je vždy zdarma. Každá aktualizace obsahuje mnoho vylepšení, přibližně jednou měsíčně pak přináší nové funkce a vlastnosti aplikace.

Podpora všech operačních systémů
Pro všechny operační systémy

Aplikace je bez problémů spustitelná na všech operačních systémech. Je tedy dostupná pro uživatele všech verzí Microsoft Windows, Mac OS X a všech distribucí Linuxu. Jediným požadavkem je mít nainstalovanou Oracle Java 1.6 nebo novější.

Bez nutnosti instalace
Bez nutnosti instalace

Použitá nejmodernější technologie pro vývoj softwaru odstraňuje nutnost instalace aplikace. Aplikaci je tak možné spouštět přímo z internetu nebo dočasného úložiště ve Vašem počítači.

Přehledné tabulky a grafy
Přehledné tabulky a grafy

Všechny výpočty a informace jsou shrnuty do přehledných tabulek a grafů tak, aby klient dostal maximum informací o daných produktech a jejich vývoji v budoucnu.

Automatická kompletace portfolia
Automatická kompletace portfolia

Celý navržený finanční plán je automaticky sestaven jako jeden výsledný dokument připravený pro tisk. Struktura a rozložení dokumentu je přehledné, systematické a logické.

Více portfolií klientům
Srovnání plánů

Vytvořením neomezeného počtu variant finančních plánu lze jednoduše srovnávat výsledky a hodnocení jednotlivých produktů. Na tomto základě vytvořit pro klienta nabídku možností nebo vybrat tu nejvhodnější.

Profily klientů
Profily klientů

Základní informace a kontakty o klientech jsou sestaveny do samostatné sekce, která se nachází v úvodu do finančního plánu. Slouží jako přehledné shrnutí informací o klientech či rodině.

Finanční bilance
Finanční bilance klientů

Příjmy a výdaje celé skupiny klientů nebo rodiny jsou shrnuty v dokumentu do sekce finanční bilance, která slouží jako přehledný a kontrolní nástroj o stavu financí, reserv, nákladů a příjmů.

Editace portfolia
Editace portfolia

Jednoduchá a rychlá editace portfolia dovoluje úpravu tabulek, grafů, písma a dalších. Je zde možnost zvýrazňovat důležité či skrývat nepotřebné hodnoty, tabulky a grafy atd.

Výpočet formou simulace
Výpočet formou simulace

Unikátní systém výpočtu finančního plánu pomocí matematicko-statistické simulace, který otevírá široké možnosti v tvorbě finančních plánů na celý život.

Tisk
Tisk

Samozřejmě je přítomný tisk portfolia s plnou podporou formátu A4 a po doinstalování PostScriptové tiskárny i export do formátu PDF.

Různé typy klientů
Různé typy klientů

Aplikace nabízí různé typy klientů tak, aby ve výsledném dokumentu byli rozlišeni klienti, jejich partneři a děti.

Rodinné porfolio
Rodinné portfolio

Aplikace dovoluje sestavit finanční plán pro jednotlivce, ale i pro celé rodiny či skupiny klientů. Tuto strukturu v aplikaci zobrazuje přehledný strom klientů.

Kontaktní informace
Kontaktní informace

Ke každému klientovi je možno přiložit kontaktní údaje jako je adresa, telefon nebo email.

Příjmy a výdaje
Příjmy a výdaje

Každý dospělý klient je zahrnut do rodinné finanční bilance, která slouží pro přehled o rodinném rozpočtu a kontrolu finančních rezerv.

finanční produkty
Široká nabídka produktů

Nejpoužívanější finanční produkty českého trhu jako je například stavební spoření, hypotéční úvěr, spotřebitelský úvěr, penzijní připojištění, investice a další.

Šablony produktů
Šablony produktů

Jednoduché uložení a načtení předefinovaných parametrů produktu, pro rychlé vytvoření uživatelem nejčastěji používaných produktů. Tato vlastnost aplikace výrazně zrychluje přípravu finančních plánů.

Průběh vývoje
Kompletní průběh produktu

Ke každému produktu je vypočítán kompletní průběh, který zároveň může posloužit jako splátkový kalendář nebo umořovací plán. V každém okamžiku tak uživatel vidí vypočtený stav daného produktu, výši úroků, vkladů nebo například státní dotace.

Přehledy a hodnocení
Souhrnné přehledy a hodnocení

Každý produkt je souhrnně zhodnocen celkovými součty peněžních prostředků a procenty. Z těchto hodnot jsou jasně vidět předpokládané náklady, výnosy dotace, úroky a další hodnoty, které jsou důležité pro správně rozhodnutí a výběr finančního produktu.

Kontrola zákonů a podmínek
Kontrola zákonů a podmínek

Aplikace kontroluje většinu platných zákonů a obecných podmínek finančních institucí, které se týkají jednotlivých produktů. Uživatel je na jejich porušení upozorněn varovnou hláškou.

Jak se s FINYS pracuje?

 • Software je designován na maximální úsporu času a rychlost práce. Jeho cílem je eliminovat stereotypní a nudné finanční výpočty a sestavit finanční portfolio doslova na pár kliknutí myší.
 • Uživatelské rozhraní disponuje přehlednými panely zobrazující strukturu a obsah navrhovaného portfolia. Vše plně dynamicky rozmístitelné a všechny hlavní funkce jednoduše dostupné v panelu nástrojů.
 • Program mohou používat i uživatelé, kteří nemají hluboké znalosti finanční matematiky nebo finančního trhu. Uživatel pouze vloží několik základních údajů o produktu, který chce vypočítat a klikne na tlačítko pro výpočet. Program na tento povel provede dopočítání všech zbývajících hodnot, zhodnocení produktů a sestavení do přehledného dokumentu.
První krok tvorby portfolia
První krok: Vytvoříme skupinu klientů

Nejprve vytvoříme a vložíme údaje o klientech. Vložení těchto údajů není povinné, takže jde-li o plánování pro osobní potřebu můžeme tento krok vynechat.

Druhý krok tvorby portfolia
Druhý krok: Přiřazení produktů klientům

Přiřadíme klientům navrhované finanční produkty a vložíme jejich parametry. Tyto parametry najdeme běžně na stránkách finančních institucí nebo jejich pobočkách. Použitím některé z dříve vytvořených šablon produktů si výrazně urychlíme práci.

Třetí krok tvorby portfolia
Třetí krok: Výpočet a editace

Jedním klikem provedeme automatické sestavení dalšího nebo přepočítání již dříve sestaveného finančního plánu. Takto sestavený plán je připraven na okamžitý tisk.

Pro koho je program určen?

 • Finančním poradcům, kteří chtějí zkvalitnit své služby, ušetřit čas nebo zvýšit zisk. S FINYS můžete navýšit počet svých stálých klientů a díky efektivním funkcím připravovat finanční portfolia během několika mála minut.
 • Realitním makléřům, kteří do svých služeb klientům zahrnují i zprostředkování financování nemovitosti. S FINYS můžete navrhnout ideální financování bydlení svým klientů a zvýšit tak jejich spokojenost a svou prestiž.
 • Bankovní poradcům, kteří chtějí svým klientů připravit a zaslat kvalitní a dobře vypadající materiály, které podtrhují kvalitu a serióznost poskytovaných služeb.
 • Běžným uživatelům, kteří se chtějí rozhodnout pro nejlepší řešení v dané finanční situaci. A jejich volbu postavit na jistotě přesných, nezávislých a kompletních informací.
Software FINYS pro každého Software FINYS pro finanční poradce